Adli Mimarlık

Adli Mimarlik ve Etkileyen Faktörler

Ratings 0.00 / 5.00
Adli Mimarlık

Description

Adli Mimarlık; mimari gerçekliklerin, hukuki problemlere uygulanması ve bunlar arasındaki ilişki üzerine kuruludur. Mimari kod, uygulama, standart ve yasal sorumluluklar arasındaki ilişkiyi belirlediği gibi; yapılı çevreye uygun olarak verilen ya da sağlanan bir hizmet, ürün ya da mülk ile de ilgilenebilir. Adli Mimarlık, imar kanununa paralel denetim mekanizmasını oluşturur. Bu konuda, profesyonel eğitimi olan kişilerin (Mimar gibi) danışmanlığına başvurulmalıdır.

What You Will Learn!

  • Adli Mimarlık İlkeleri, Mimari Bilirkişilik Temel İlkeleri, Adli Bilimler, Suç ve Mekan İlişkisi, Planlama ve Çevresel Etmenler,

Who Should Attend!

  • Mimarlık öğrencileri, Hukuk öğrencileri, Tıp öğrencileri, Adli konulara ilgi duyanlar, her yaşta Yetişkinler

TAKE THIS COURSE

Tags

  • Law

Subscribers

1

Lectures

9

TAKE THIS COURSERelated Courses