AspNet Core Web/API + Çok Katmanlı Mimari | Best Practices

Sıfırdan çok katmanlı mimari ile asp.net core mvc web veya api uygulaması inşa etmeyi öğreneceksiniz

Ratings 4.64 / 5.00
AspNet Core Web/API + Çok Katmanlı Mimari | Best Practices

Description

Bu kursumda çok katmanlı mimari kullanarak sıfırdan asp.net core  api veya web uygulaması inşa etmeyi öğreneceksiniz.

Bu Kurs aşağıdaki konuları içermektedir.

 • N katmanlı mimari ile uygulama nasıl inşa edilir ?

 • Core katmanı nasıl inşa edilir ?

 • Data katmanı nasıl inşa edilir ?

 • Service katmanı nasıl inşa edilir ?

 • Generic Repository çok katmanlı mimariye nasıl implement edilir ?

 • UnitOfWork çok katmanlı mimariye nasıl implement edilir ?

 • Migration işlemleri nasıl gerçekleştirilir ?

 • Hata yönetimi Global olarak nasıl ele alınır ?

 • Action Methodlar içerisinde kod tekrarlarından nasıl kaçınılır ?

 • AutoMapper kütüphanesi çok katmanlı mimaride nasıl kullanılır ?

 • Çok katmanlı Mimari ile Entity Framework nasıl kullanılır ?

 • Global hata yönetimi nasıl ele alınır ?


Kursa ait tüm ders kodları github adresinden  indirilebilecektir.

What You Will Learn!

 • Sıfırdan çok katmanlı mimari ile aspnet core mvc/api uygulaması geliştirmeyi öğreneceksiniz

Who Should Attend!

 • Çok katmanlı mimari kullanarak aspnet core uygulamaları inşa etmek isteyenler

TAKE THIS COURSE

Tags

 • ASP.NET Core

Subscribers

7347

Lectures

73

TAKE THIS COURSERelated Courses