Node.JS and AngularJS for MySQL Workshop

เรียนรู้พื้นฐานก้าวแรกของการเขียน NodeJS ร่วมกับ AngularJS สำหรับมือใหม่

Ratings 5.00 / 5.00
Node.JS and AngularJS for MySQL Workshop

Description

เรียนรู้การเขียน AngularJS + NodeJS สำหรับจัดการฐานข้อมูล MySQL แบบง่ายๆ กัน

ในคอร์สนี้มีโค้ดให้ด้วย พร้อมทั้ง Video Bonus อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนต่อยอดสู่การนำไปใช้งานได้จริงอย่างรวดเร็ว

What You Will Learn!

  • เข้าใจการเขียน NodeJS เบื้องต้นได้
  • จัดการฐานข้อมูล MySQL ทั้งการเชื่อมต่อ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา
  • ใช้งานร่วมกับ Socket IO เพื่อทำระบบแบบเรียลไทม์
  • การใช้งานร่วมกับ Bootstrap 4
  • การทำระบบหลังบ้าน
  • รับค่าส่งค่า ระหว่างหน้าบ้าน และหลังบ้าน

Who Should Attend!

  • นักพัฒนาเว็บ

TAKE THIS COURSE

Tags

  • AngularJS
  • Node.Js

Subscribers

2724

Lectures

35

TAKE THIS COURSERelated Courses